Krav ställs på en ny utredning som ska se över nya regler som ska garantera valfrihet, mångfald och kvalitet när välfärdstjänster utförs. Lika krav ska ställas på både privata och offentliga utförare.

KA har tidigare berättat om Alliansens förslag (läs mer här).