SVAR: Vem är din arbetsgivare och vilket kollektivavtal jobbar du på? Har du skriftligt anmält till arbetsgivaren att du vill ha en utökad sysselsättningsgrad? Kontakta ditt lokala Kommunal, så kan de hjälpa dig att ta upp denna diskussion med din arbetsgivare. Kommunal som organisation arbetar med frågan genom att bevaka att lagar och kollektivavtal följs. Men även genom att i alla sammanhang försöka få till stånd förändringar så att heltid ska vara det normala för arbetsmarknaden, även inom kvinnodominerade yrken.

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal