SVAR: Ja, du bör absolut prata med din arbetsledare, för du utsätts för sexuella trakasserier. Din kollegas uppträdande mot dig har sexuell anknytning och du har klargjort för honom att du inte är intresserad av honom på det sättet. Enligt diskrimineringslagen är sexuella trakasserier ett uppträdande av sexuell natur, som kränker någons värdighet.

Följande gäller: En arbetsgivare som får veta att en arbetstagare anser sig ha blivit sexuellt trakasserad av en annan arbetstagare i samband med arbetet, är skyldig att utreda omständigheterna kring detta.

Utredningen ska ske utan dröjsmål och bestå av ett konfidentiellt samtal med den som anser sig trakasserad. Om det inte är olämpligt bör arbetsgivaren också ha ett samtal med den som påstås ha trakasserat. Därefter ska arbetsgivaren försöka bilda sig en egen uppfattning om trakasserier förekommit.

Om slutsatsen blir att de förekommit har arbetsgivaren en skyldighet att se till att de upphör. I ditt fall handlar det om ett skarpt samtal med din kollega. Hjälper inte det kan arbetsgivaren ta till åtgärder som exempelvis omplacering av din kollega.

En arbetsgivare som vet om att en arbetstagare anser sig sexuellt trakasserad och ändå inte utreder och/eller vidtar åtgärder enligt lag, kan bli skyldig att betala skadestånd till den som anser sig trakasserad.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd. expert på lagar, avtal och arbetsrätt

Illustration: Kristin Lidström