SVAR: Ni befinner er i en problematisk situation. Ni misstänker att en arbetskamrat har alkoholproblem och chefen har inte hjälpt er hantera frågan. Alla har ett ansvar utifrån sin egen förmåga, men yttersta ansvaret har arbetsgivaren och då i första hand i form av rehabilitering. Om det erbjudits insatser mot problemet utan resultat, bör alkoholmedicinsk expertis från företagshälsovården eller annan vårdinrättning kopplas in.

Att i första läget förflytta individen kan snarare försämra situationen, då  denne oftast inte själv är medveten om problemet och kan ta det som en bestraffning. Som jag ser det handlar det om tre frågor. Individens rätt till rehabilitering, rätt till personlig integritet och sist men inte minst arbetsmiljön för hela arbetslaget. Kontakta ert skyddsombud för att hantera er arbetsmiljö. De övriga delarna är arbetsgivarens ansvar!

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström