SVAR: Det finns inget som heter ”lönebidragsanställd.” En arbetstagare har en tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning. Om arbetstagaren inte har full arbetsförmåga kan arbetsgivaren få ett lönebidrag för den anställde, som minskar lönekostnaden.

Jag gissar att du jobbar hos en kommun. Som OSA-anställd omfattades du då troligen av ett avtal som heter BEA. Men OSA-anställningen har upphört och när arbetsgivaren får ett lönebidrag för att ha dig anställd bör du jobba under HÖK-avtalet.

Alla anställda har en gång om året rätt att omfattas av en löneöversyn oavsett anställningsform. Kontakta Kommunal där du bor om hur det ligger till med löneförhandlingarna. Kolla också att du är anställd på rätt kollektivavtal.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal