SVAR: Det finns inga nationella regler om bemanning på äldreboenden. Men Socialstyrelsen överlämnade nyligen föreskrifter om ”behovsanpassad bemanning på äldreboenden” till regeringen för avgörande. Man vill ha bindande regler om att personal dygnet runt utan dröjsmål ska kunna hjälpa de äldre.

Personalen bör också dygnet runt ha tillgång till en person för stöd och vägledning och med befogenheter att omfördela arbetsuppgifter. Socialnämnderna ska regelbundet följa upp att beslutad omsorg ges till de boende. Det återstår att se vad regeringen fattar
för beslut!

Att det inte finns vikarier när någon är borta  bör ni ta upp med det lokala facket. De kan hjälpa er att granska er arbetsmiljö och  problemen du
pekar på.

Liza di Paolo Sandberg,
ombudsman på Kommunal