– Det blir ett längre utredningsarbete för att se konsekvenserna av de två olika besluten, säger Sven Höper, direktör för välfärd och utbildning på stadsledningskontoret i Göteborg.

Enligt den bedömning som Sven Höper gör kommer utredningen ta omkring ett år:

– Vi måste avvakta om det kommer upp något annat yrkande. Men i övrigt så får vi börja diskutera med politiken hur det här ska genomföras och tillsätta en grupp som tittar på alla konsekvenserna med LOV. Det är ett antal delbeslut som måste fattas här också. 

När utredningen är klar är det dags för nya politiska beslut innan LOV kan införas.

KA har tidigare berättat om planerna på att införa nya riktlinjer för hemtjänsten i Göteborg. Och att de borgerliga partierna också lagt ett yrkande om att LOV skulle införas. Redan på förhand stod det klart att det skulle få stöd av SD och det lokala partiet Vägvalet.

Efter en debatt som hade stark ideologisk prägel segrade förslaget om LOV.  Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) var bekymrad, enligt Göteborgs-Posten, GP.

– Det är surt. Inte för mig, men för vårdtagarna som kommer att få en förändrad situation. Det här är ett förslag som är helt oförberett, det låg som ett tilläggsyrkande till ett mycket större ärende som däremot var genomarbetat. Så det första vi får se är hur detta kan fungera i Göteborg, säger Anneli Hulthén (S) till GP.

Enligt henne avstod man från att begära återremiss eftersom både Vägvalet och SD skulle rösta borgerligt.

– Från ett fullmäktige till ett annat skulle vi inte kunna utreda former för detta, säger Anneli Hulthén till GP.

Men kommunalrådet David Lega (KD) välkomnade beslutet.

– I första hand är jag glad över alla som kommer att få möjlighet att påverka sitt liv, Det är det det handlar om, om att få välja och att välja bort. Det är en stor seger inte minst ur ett värdighetsperspektiv, säger han till GP.