Fysisk aktivitet och träning är bra för hälsan och kan förebygga en mängd sjukdomar. Det finns gott om vetenskapliga bevis för.

Det är också många som rekommenderar träning för att man ska slippa få ont av jobbet. Men det finns inte lika mycket vetenskapliga bevis för att det verkligen fungerar.

Därför gav Arbetsmiljöverket i uppdrag åt högskolan i Jönköping att ta reda på hur det ligger till. Två forskare har gått igenom 90 artiklar om olika vetenskapliga undersökningar som har gjorts.

Sammanfattningsvis kom forskarna kom fram till att man lugnt kan fortsätta rekommendera träning för att förebygga belastningsskador.

Majoriteten av studierna visar på gynnsam effekt av träning, medan några studier visar att träning varken är bra eller dåligt.

I ett fåtal fall såg forskarna negativa effekter av träning: En studie visade att ”handintensiva” aktiviteter, som tennis och sömnad, riskerade att överbelasta händerna. Och gamla idrottsskador kan orsaka artros, som kan ge besvär vid hög belastning på jobbet.

Träning verkar ge bäst effekt för personer med stillasittande jobb. För personer med tunga jobb var resultaten inte lika entydiga.

– Där kanske man lättare når överbelastningsnivån, där man behöver mer tid för återhämtning, säger Eleonor Fransson, docent vid högskolan i Jönköping.

Men resultaten är ändå så bra att man kan rekommendera träning även för den som har ett tungt arbete, anser hon.

Det gick inte att se någon skillnad i effekt på kvinnor och män. Inte heller går det att se vilken typ av träning som är den bästa, eller hur mycket man bör träna.