Se grafik nedan.

Rätten till trygga anställningar och bättre villkor för visstidsanställda är några av Kommunals viktigaste frågor. Inte så konstigt kanske, med tanke på att de visstidsanställda utgör hela 31 procent (2013) av Kommunals medlemmar. Trots det lyser de visstidsanställda med sin frånvaro i förbundets lokala sektionsstyrelser. Endast 17 av 2896 ledamöter i styrelserna är visstidsanställda, enligt enkäten som KA har gjort med Kommunals samtliga sektionsstyrelser. 309 av 347 sektioner svarade.

Pia Söderman är vice ordförande i sektionen i Uppsala landsting. De har ingen visstidsanställd i styrelsen, men hon tycker att det hade varit bra.

– Så ser ju Kommunal ut, och det borde också spegla styrelsen. Annars blir det så att det bara är de tillsvidareanställda som driver frågorna, och då kan de visstidsanställda säga att ni inte känner den här otryggheten, säger Pia Söderman.

Hon tror att en anledning till att de inte har lockat visstidsanställda till styrelseuppdrag är att gammal vana får styra.

– Det är nog vi själva som inte tänker på att vi måste förändra styrelsen. Man måste börja tänka redan nu inför nästa års styrelseval. Inte sätta sig i november med valberedningsarbetet, utan jag tror att man måste jobba mycket mer systematiskt.

Hon tror också att den dåliga representationen av visstidsanställda beror på att det är svårare att engagera sig fackligt när man har en otrygg tillvaro på jobbet.

– Man vågar kanske inte gå ifrån arbetsplatsen så mycket som det skulle krävas, för man är rädd att inte få förlängt eller att bli obekväm för arbetsgivaren.

Vi frågade också om sektionerna jobbar för att få in andra än tillsvidareanställda i styrelserna. 44 procent svarade att de inte gör det. 26 procent svarade att de gör det, resten angav att de inte vet. Flera har kommenterat att det är valberedningens ansvar att jobba med rekrytering, och att de kan inte kan styra över hur medlemmarna röstar. Andra menar att de tittar på personen och inte på anställningsform.

Göran Mattsson är ordförande i sektionen i Kristinehamn. Han har aldrig sett det som ett problem att de inte har några visstidsanställda i styrelsen, men skulle heller inte se det som ett problem om någon visstidsanställd blev invald.

– Det är medlemmarna som väljer och min uppfattning är att de ser mest på kompetensen och vilka som kan göra ett fullgott fackligt arbete, inte vilken anställningsform man har. Vi jobbar för alla våra medlemmar, säger Göran Mattsson.

Andra problem som flera sektioner lyfter fram är att det kan vara svårt att få ersättning från arbetsgivaren för facklig tid om man är visstidsanställd. Därmed kan det bli svårt för en visstidsanställd att exempelvis sitta på fackexpeditionen. Flera har också berättat att visstidsanställda som arbetar deltid och är arbetslösa på deltid har fått problem med a-kassan när de engagerat sig fackligt. Zdenka Mardetko är ordförande i Surahammars sektion och berättar att en visstidsanställd i deras styrelse var tvungen att ange att hon var förhindrad att ta arbete på grund av en heldag på sektionen.

– Diskussionen kom upp om det är ett arbete eller uppdrag. Det gör att de visstidsanställda kanske backar från att ta uppdrag, eftersom a-kassan kan tolka det som att de inte är tillgängliga för arbetsmarknaden, säger Zdenka Mardetko.


Det gör en sektion

Kommunals 513 000 medlemmar är uppdelade geografiskt i 13 avdelningar. Varje avdelning har ett visst antal sektioner, oftast är dessa beroende av i vilken kommun man bor i, men ibland spelar också yrkestillhörigheten in.
Kommunal har 347 sektioner.
Varje sektion väljer sin egen styrelse som kan bestå av 5 till 16 medlemmar inklusive ersättare. Det normala är runt 10 sektionsstyrelsemedlemmar.
En sektion ska bland annat hjälpa till med försäkringar, löneförhandlingar och enskilda medlemsärenden.