De anmälda arbetssjukdomarna beror oftast på belastningsfaktorer, som tunga lyft eller ansträngade arbetsställningar, eller organisatoriska och sociala faktorer. Den senare gruppen sjukdomar är särskilt vanliga bland kvinnor och anställda i vården och omsorgen, visar statistiken. De kan till exempel orsakas av för hög arbetsbelastning eller mobbning och trakasserier.

– Från Arbetsmiljöverkets håll genomför vi inspektioner för att uppmärksamma brister i arbetsmiljöarbetet inom många av de branscher där problemen är som värst, till exempel inom omsorg, säger Arbetsmiljöverkets inspektionschef Håkan Olsson i ett pressmeddelande.

När det gäller arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro ser Arbetsmiljöverket ett litet trendbrott. Förra året minskade antalet anmälningar för första gången sedan 2009.