– Patienterna blev bättre på det de hade tränat. Men också bättre på det de inte hade tränat och det tyder på att det är en förbättring som generaliseras, att träningen stärkt själva funktionen, säger Hanna Malmberg Gavelin.

Hon är doktorand vid psykologiska institutionen på Umeå universitet som genomfört studien i samarbete med landstingets stressrehabilitering.*

KA har tidigare skrivit om hur allvarlig stress kan skada våra hjärnor (läs mer här). Frågan många drabbade ställer sig är om det går att träna tillbaka sina förmågor eller om det är bättre att vila. Studien i Umeå tyder på att träning kan ha en positiv effekt. 27 patienter med utmattningssyndrom fick på olika sätt utmana sin tankeförmåga, eller kognitiva förmåga som det heter.

– Många personer som drabbats av utmattningssyndrom har problem med förmågan att bearbeta information. Det handlar om minnet, koncentrationsförmågan och vår exekutiva funktion, som bland annat handlar om förmågan att planera och strukturera sin vardag, säger Hanna Malmberg Gavelin.

Patienterna fick bland annat öva på att fokusera på en uppgift och släppa annan, mindre relevant, information. De fick också utmana sig genom att växla mellan två uppgifter utan att tappa tråden. Träningen pågick tre gånger per vecka under 12 veckor, samtidigt som de fick stressrehabilitering. De förbättringar som märktes var framförallt på minnet, men patienterna blev även bättre på att rikta sin uppmärksamhet på det som var viktigt i stunden.

– Vi känner oss optimistiska över resultatet. Vi vet från tidigare minnesträningsstudier på äldre personer att denna typ av träning kan ge positiva effekter. Men det finns även studier som visar på få effekter. Därför är det viktigt att följa upp vårt resultat och se om effekterna håller över tid och om de påverkar möjligheten att börja arbete igen, säger Hanna Malmberg Gavelin.

Hon betonar att det är viktigt att börja med träningen vid rätt tillfälle, så att den inte blir ett till stressmoment. Patienterna i studien hade genomgått 12 veckor rehabilitering innan de började träna hjärnan. Ändå fanns det fanns patienter som hoppade av för att det var för krävande.

Kan sådan här träning vara skadlig om man är för sjuk?

– Nej det tror vi inte, men det ska vara värt ansträngningen. Man måste ha kommit en bit i sin rehabilitering för att klara av det. En viktig del i rehabiliteringen av utmattningssyndrom handlar om att hitta en balans mellan ansträngning och vila.

Tankeförmågan hos patienterna som deltog var inte gravt försämrad. Men personerna led själva mycket av att inte kunna fungera som vanligt på jobbet.

– Det är ofta förlusten av de kognitiva förmågorna som mest skrämmer dem som drabbats av utmattningssyndrom, säger Hanna Malmberg Gavelin.

Patienterna har också fått genomgå hjärnröntgen. Nästa steg blir att analysera resultatet för att försöka ta reda på om det handlar omskador på hjärnans struktur eller om enbart handlar om att funktionella förändringar som alltså kanske kan tränas upp igen.