KA berättade i fredags att Stockholms stad planerar att avskaffa GPS-funktionen i tidsmätningssystemet Paragå, som används i hemtjänsten. I en delrapport i den översyn av hemtjänsten som Stockholms stad gör, föreslår äldreförvaltningen att GPS-funktionen tas bort och att man inför en enklare teknik, där det blir enklare att logga in. Äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) var den som berättade om förändringen för KA.

Men de som tror att det i princip är beslutat kan bli besvikna. Det finns inte ens något formellt förslag än, utan rapporten är bara ett informationsärende.

– Jag såg att det här började delas på Facebook och att folk tror att nu försvinner telefonerna och det blir ett nytt system. Men det enda vi kommer att besluta på mötet är att lägga rapporten till handlingarna. Sen får vi se vad det blir den dagen vi landar i ett beslut, säger Mirja Räihä (S), ledamot i äldrenämnden och facklig företrädare för Kommunal.

Vänsterpartiet styr i en koalition tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Mirja Räihä säger att de andra partierna i den styrande majoriteten inte är informerade.

Men enligt Clara Lindblom behöver nämnden inte fatta beslut om de här förändringarna.

– Det ingår i majoritetens uppdrag till förvaltningen att göra kontinuerliga förbättringar. Vi är helt överens om att se över systemet så att det blir mer användarvänligt. GPS:en kommer att försvinna, säger Clara Lindblom.

Enligt Raili Karlsson på äldreförvaltningen ligger det åtminstone ett år fram i tiden.

På sociala medier har det jublats över nyheten, och många verkar tro att det innebär att Paragå försvinner. Men även om det så småningom blir så som äldreförvaltningen och äldreborgarrådet Clara Lindblom vill, betyder det inte att Paragå försvinner. Enligt förslaget kommer personalen fortfarande behöva dokumentera i Paragå – men med en annan teknik som ska göra det enklare att logga in. Och om GPS:en tas bort innebär det fortfarande att personalen måste logga sina besök hos brukaren. Men då kommer det ske via en teknisk lösning som sätts upp i brukarens hem. Anledningen är dels att GPS:en bara träffar rätt i 75 procent av fallen, dels synpunkter från personal om att de känt sig övervakade.

– Vi kan inte ha ett system där det blir så mycket diskussioner mellan beställare och utförare. Det måste bli en hundraprocentig säkerhet. Men det är klart att personalens åsikter också har påverkat, säger Raili Karlsson, avdelningschef på äldreförvaltningen.

I delrapporten har hemtjänstpersonal i tre stadsdelar fått svara på en enkät som i höst kommer att gå ut till all personal i kommunen. Resultaten där visar att en majoritet faktiskt inte är emot Paragå. Sex av tio tycker att systemet fungerar bra när det gäller att dokumentera besök. Något färre – 38 procent – tycker att det är väl anpassat till deras arbetsuppgifter. 42 procent tycker att det inte är det, och resten förhåller sig neutrala. Endast en fjärdedel uppger att de inte alls gillar Paragå. Det de lyfter fram som de största problemen är just inloggningsproblem och att rapporteringen bidrar till ökad stress.

Mirja Räihä i äldrenämnden säger att de största problemen i hemtjänsten är att personalen har scheman som omöjliggör en bra arbetsmiljö, och att det inte försvinner om man tar bort GPS:en.

– Så länge vi har så många företag som vi har i Stockholm så måste vi kontrollera dem. GPS:en kom inte till för att bevaka de anställda. Men givetvis tycker jag också att det vore bättre med annat system, där vi inte hade så många utförare. Det är också anledningen till att vi gör en översyn, säger Mirja Räihä.

De fackliga representanterna i förvaltningsgruppen kommer att informeras om rapporten och diskutera ärendet i morgon onsdag. Först efter det vill Kommunal uttala sig om vad de tycker.