– Om vår budget går igenom så finns det ingen möjlighet att införa LOV, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd med ansvar för äldreomsorgsfrågor.

Frågan om LOV har gett upphov till ett politiskt spel i Göteborg, som ingen riktigt vet hur det slår mot de anställda och brukarna. Kommunal i Göteborg är tagna på sängen.

Orsaken är den politiskt instabila situationen i Göteborg som till viss del påminner om Sveriges politiska läge. Det är de röd-gröna som styr i Göteborg med stöd av FI. Men dessa fyra partier har inte majoritet i fullmäktige. Den borgerliga alliansen har föreslagit att LOV ska införas och ser nu ut att få med sig både Sverigedemokraterna och det lokala partiet Vägvalet på detta. Därmed finns majoritet för införande av LOV.

Sverigedemokraternas ledamot i kommunstyrelsen Lars Hansson bekräftar att partiet kommer stödja LOV-förslaget.

Maria Rydén, kommunalråd för Moderaterna är glad över stödet men säger att det inte föregåtts av några förhandlingar med SD och/eller Vägvalet.

– Detta har med de äldres bästa att göra. Vi har länge drivit krav om att öka kvaliteten i äldreomsorgen. Och det är vi politiker som sätter upp kvalitetskraven. Utförare som inte lever upp till kvalitetskraven får inget avtal, säger hon.

Men samtidigt ser den röd-gröna budgeten ut att gå igenom, där inga pengar finns avsatta för LOV. Tvärtom skriver man att LOV inte ska införas. Daniel Bernmar är upprörd över oppositionens agerande.

– Jag blir provocerad faktiskt. Jag tycker det här är oansvarigt. Hur ska vi bemöta de anställda och brukarna? säger han.

Efter torsdagens fullmäktigebeslut väntar budgetdebatt på måndag i nästa vecka.

– Vi gör bedömningen att vår budget faktiskt går igenom, så det blir ett beslut den 11 juni och ett annat den 15 juni, säger Bernmar.

Är det den röd-gröna strategin, att ha en budget där det inte går att genomföra LOV?

– Vi försöker hitta ett sätt att hantera det faktum att oppositionspartierna vill sänka ett helt verksamhetsområde

Att införa LOV, skulle enligt Daniel Bernmar kräva en engångskostnad på mellan 50 och 100 miljoner kronor. Pengar som alltså inte finns i budgeten.

Samtidigt finns en oro att Göteborgs hemtjänstsatsning, kallad Attraktiv Hemtjänst, ska gå om intet. Företrädare för fackförbundet Vision, uttrycker i en debattartikel oro över att pengar från satsningen i stället ska gå till införande av LOV. ”Det vore både ett slöseri med skattepengar och med massor av medarbetares kompetens och engagemang”, skriver Visionföreträdarna.

Debatt och beslut sker i fullmäktige på torsdag kväll.

KA har även sökt någon socialdemokratisk företrädare men inte fått återkoppling.

Hittills har 153 kommuner infört LOV i hemtjänsten.

Detta är LOV

Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes 2009 och innebär att medborgaren får välja fritt mellan de leverantörer av välfärdstjänster som kommunen har godkänt. Det är än så länge frivilligt för kommunerna att införa LOV. Hemtjänst är vanligast.