SVAR: En arbetstagare är vanligen sjukskriven under flera perioder eller en längre tid. Efter avslutad rehabilitering kan det då bli aktuellt med omplacering.

Prata med din chef om hur du upplever situationen. Det kan vara svårt att hitta ett annat arbete du klarar av på  grund av dina eksem, som inom barn- och äldreomsorg. Har du kanske andra kunskaper som gör det möjligt för dig att arbeta med mer administrativa uppgifter?

Men du ska börja med att prata med din chef. Kanske kan du få ett lättare städarbete?

Innan du pratar med chefen, kontakta ditt lokala Kommunal som bäst vet hur du kan göra.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal