SVAR: Din arbetsgivare kan inte tvinga dig att ta ut sparad semester, såvida du inte har mer sparad semester än kollektivavtalet medger. Däremot kan din arbetsgivare neka dig att ta ut din semester på det sätt du planerar. Om du har semester kvar när anställningen avslutas ska arbetsgivaren betala ut den i pengar när anställningen avslutats. Det bästa är om du kan komma överens med din arbetsgivare om hur den spar­ade semestern ska förläggas. Ta gärna hjälp av Kommunal lokalt!