SVAR: Nu vet jag inte vilket kollektivavtal du omfattas av, men de flesta avtal som förbundet tecknar centralt för arbete i vården reglerar inte din fråga. Det finns vanligen två lönelägen som arbetsgivaren måste ta hänsyn till och båda gäller vid nyanställning. Lokalt kan dessa löner vara högre än dem som skrivs i de centrala avtalen. 

Förbundet har den bestämda uppfattningen att yrkesutveckling, det vill säga utbildning i yrket,  ska löna sig. Ta kontakt med ditt lokala Kommunal för att diskutera hur ni ska hantera din situation. Om arbetsgivaren är villig att betala mer till någon som är outbildad, måste de ju också vara villiga att betala mer till dig som har utbildning!