SVAR: Det stämmer, att löneutrymmet 1 700 kronor bildar en pott, som sedan fördelas genom individuell lönesättning.
Detta innebär alltså precis det du nämner, nämligen att utfallet kan bli olika och att ingen är garanterad att få minst 1 700 kronor.