SVAR: Ja, förutsatt att din ordinarie arbetstid är förlagd till vardag såväl som söndag och/eller helgdag har du rätt till tillägg för arbete på obekväm arbetstid under övertidsarbete. Tillägget utges dock inte vid övertidsarbete under jour och beredskap.