SVAR: Jag antar att ni har lön utifrån vad ni gör och kanske också  utifrån hur ni utför ert arbete. För att du ska kunna veta om du har rätt lön jämfört med dina kolleger menar vi att du måste veta löneläget på arbetsplatsen. Varför inte fråga dina arbetskamrater vad de har i lön? Eller så frågar du chefen.

Vill du ta reda på löneläget hos andra arbetsgivare kan du antingen ringa dem eller höra efter med ditt lokala Kommunal.