SVAR: Enligt arbetstidslagen har man rätt till en dygnsvila om  elva timmar varje dygn och enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren dessutom förebygga ohälsa. Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att såväl arbetstidslagen som  arbetsmiljölagen följs. 

Schemaläggningsfrågor är dock komplicerade och när det gäller din fråga måste man till exempel veta hur arbetsgivaren räknar varje dygn, det vill säga vilket klockslag som räknas när dygnet börjar och slutar. Detta så kallade ”dygnsbryt” ska vara det samma för hela schemaperioden. Kontakta Kommunal lokalt för att få hjälp med schemafrågan.