SVAR: Enligt regeln du frågar efter ska du, om du normalt är schemalagd lördag och söndag, få ledigt också dessa dagar direkt såväl före som efter semesterledigheten. Men det finns undantag från denna regel och de får göras när särskilda skäl föreligger. Det är arbetsgivaren som har att bevisa att det finns särskilda skäl. Det skulle kunna vara när säkerheten på arbetsplatsen eller viktiga samhällsintressen äventyras om verksamheten avbryts. Men om arbetsgiv­aren kan åtgärda problemen genom att anlita vikarie anses det inte finnas några särskilda skäl.