SVAR: I alla centrala kollektivavtal som förbundet tecknar finns det lägsta lön inskrivet och för närvarande ligger den på 17 600 kronor. För den som har utbildning och ett års anställning hos arbetsgivaren ligger lägsta lönen på 19 520 kronor. Dessa lägsta löner gäller för kommun- och landstingsanställda och gäller för den som har en heltidsanställning. 

Men eftersom du inte uppgett vem du har som arbetsgivare måste du kolla upp mina uppgifter här. Du ska därför kontakta Kommunal lokalt som kan hjälpa dig ta reda på rätt avtal och kontrollera så att du inte har för låg lön. Lokalt kan lägsta lönerna dessutom vara högre än vad de är i de centrala avtalen.