SVAR: Som du skriver är detta ett dilemma som kan vara större för er som arbetar inom vården, eftersom ni har mer kunskap om diabetes än kanske andra har. Det verkar som om ni försökt prata med er arbetskamrat om att ni är oroliga och att ni vill hjälpa till. Men ingen lag och inget kollektivavtal reglerar den här typen av upplevelser på arbetet. 

Om du känner att dilemmat är så stort att det påverkar arbetsmiljön på arbetsplatsen kan det finnas en skyldighet för arbetsgivaren att agera. Men innan det går så långt måste du fundera på dina egna känslor i detta. Det är farligt nära att kränka den personliga integritet som en individ har rätt till. För att komma vidare tror jag att du måste prata enskilt med din arbetskamrat. Det här samtalet ska handla om vad du känner. Skulle din arbetskamrat svara med att du ska låta henne vara ifred måste du acceptera det. Du har varken rättighet eller skyldighet att hjälpa till. Jag tror därför inte att det blir aktuellt att chefen ska göra något. 

Jag tror också att ni ska fokusera mer på arbetet som ska utföras och inte oroa er för det som kan komma att hända.