SVAR: Du har ställt frågor om din sambos jour. Det framgår inte om hon arbetar som personlig assistent åt kommunen eller om hon arbetar åt något privat företag. Reglerna ser lite olika ut. Men om hon arbetar privat och har jour betyder det att hon står till förfogande för att kunna börja jobba om vårdtagaren behöver akuta insatser. Din sambo ska dock ha möjligheten att sova i ett avskilt jourrum. Om din sambo arbetar inom kommunen gäller oftast bilaga J, vilket innebär att din sambo arbetar under jourpasset och att hälften av detta pass ingår i den ordinarie arbetstiden och sysselsättningsgraden. Regler om jouren och möjlighet att vila gäller även här.

Att din sambo har 12 timmars jour är mycket. Jour har man under natten när vårdtagaren sover och inte under ordinarie tid. Be din sambo ta kontakt med sin sektion om hon/ni behöver hjälp med att se över jouren och vilka lönevillkor som gäller beroende på var hon arbetar.