SVAR: När man arbetat i sammanlagt ett år har man företrädesrätt till lediga tjänster. Arbetar man inom en kommun blir man konverterad till en tillsvidareanställning efter tre års arbete (vikariat och allmänna visstidsanställningar tillsammans). Det framgår inte av din fråga vilken eller vilka anställningsformer du haft under de fyra år du arbetat för kommunen. Det är skillnad om du till exempel haft ett vikariat som sträcker sig från ett datum till ett annat datum. Då räknas alla dagarna inom denna tidsperiod. Om du blivit anställd dag för dag tar det längre tid innan du uppnår en företrädesrätt. Ditt lokala Kommunal kan hjälpa dig reda ut om du har en företrädesrätt eller om du till och med borde vara konverterad.

Du kan även ha möjlighet att stämpla under sommaren, om du inte får något arbete eller om du arbetar mindre än vanligt då. Din första arbetslösa dag ska du anmäla dig hos Arbetsförmedlingen. Sedan måste du uppfylla ett arbetsvillkor för att få en ersättningsperiod på 300 dagar. Det innebär att du under en ramtid på 12 månader måste ha arbetat minst 80 timmar per månad under minst sex månader. Alternativt måste du ha arbetat minst 50 timmar per månad och sammanlagt 480 timmar under sex månader i rad. De sex månaderna måste ligga i en ramtid på 12 månader.