SVAR: Du har en överenskommelse om hur din arbetstid ska förläggas och det är måndag till och med torsdag. Du är ledig fredag till och med söndag. Jag kan nog inte förklara bättre än det svar du redan fått. Lediga dagar kan inte flyttas till en annan dag som kompensation för att den lediga dagen infaller på en röd dag.