EU:s framtid diskuteras i spåren av eurokrisen. Samtidigt som Grekland hotas av statsbankrutt hotar Storbritannien att i en folkomröstning lämna EU om landet inte får ändra villkoren för sitt medlemskap.

Sigmar Gabriel är partiledare för tyska socialdemokraterna SPD och vicekansler i koalitionsregeringen som leds av Angela Merkel. Han har skrivit en debattartikel tillsammans med franske ekonomiministern Emmanuel Macron.

I debattartikeln, som har publicerats i flera europeiska tidningar, föreslår de att krisen inom EMU, där euron är den gemensamma valutan, ska lösas genom att EU mer än i dag blir uppdelat i två grupperingar.

Idén är att EMU–länderna går vidare mot ökat samarbete medan Sverige och övriga EU–länder utanför EMU blir kvar som en del av dem gemensamma marknaden och ett större bibehållet självstyre.

Sigmar Gabriel och Emmanuel Macron vill att euroländerna går in i ett starkare samarbete med egna överstatliga institutioner som administrerar en gemensam budget med gemensamma skatter som till exempel bolagsskatt och skatt på finansiella transaktioner vid handel med värdepapper.

För att motverka social dumping vill de även ha mer gemensamma regler för sociala villkor och minimilön.

Förslaget om EMU som kärngrupp kommer samtidigt som Angela Merkel signalerat att hon kan tänka sig att diskutera förändringar inom EU som skulle tillfredsställa Storbritanniens krav på lösare villkor på kravet för landets fortsatta medlemskap i EU.