SVAR: Personuppgiftslagens regler gäller, när en arbetstagare kör ett fordon som arbetsgivaren utrustat med positioneringsteknik (GPS). Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Det är bara efter en intresseavvägning arbetsgivaren får behandla personuppgifter man fått del av genom GPS. Det innebär att arbetsgivarens intresse av att behandla personuppgifterna ska väga tyngre än arbetstagarens intresse av integritet. Godtagbara ändamål för arbetsgivaren kan vara säkerhet, logistik, fördelning av resurser och underlag för fakturering.

En viktig princip är att uppgifter som samlats in för vissa ändamål inte senare får användas i andra syften. Uppgifter som samlats in för säkerhetsändamål får till exempel inte senare användas för att kontrollera hur de anställda sköter sitt jobb. Elektronisk övervakning via GPS får heller inte vara för närgången. Normalt är det därför otillåtet för en arbetsgivare att använda GPS för att övervaka när arbetstagarna börjar och slutar sitt arbete, samt när de tar rast. Arbetsgivaren är skyldig att genomföra medbestämmandeförhandlingar med facket innan man inför GPS i fordon som ska användas av arbetstagarna.