SVAR: För dig som är anställd jämförs arbetsförmågan först mot ditt vanliga arbete inom hemtjänsten, men efter 180 dagar även mot alla ”normalt förekommande arbeten” på arbetsmarknaden. 

Det är tyvärr vid denna tidpunkt som de flesta får sin sjukpenning indragen och det verkar ha hänt även dig. Man menar att även om du inte klarar ditt vanliga arbete kan du ta exempelvis ett kontorsjobb med tillgång till toalett. 

För att fortsätta få sjukpenning måste du alltså visa att du inte klarar något normalt arbete alls. Det tas ingen hänsyn till ålder, utbildning etcetera.

Det verkar svårt för dig att kunna arbeta i ditt vanliga arbete eller i ett annat fysiskt krävande jobb under tidspress. 

Arbetsgivaren är skyldig att försöka omplacera dig och genomföra en rehabiliteringsutredning för eventuellt annat arbete. 

Du tror inte på någon omplacering på jobbet, men se till att du, arbetsgivaren och det lokala facket utreder detta ordentligt. Kanske finns också chans till mer tid med sjukpenning av ”särskilda skäl”. 

Då krävs en plan för återgång i arbete och att läkaren intygar att du kommer vara i fullt arbete inom ett år från sjukskrivningens början. 
Be läkaren om en tydlig prognos och plan för återgång i arbete!

Du kan också överklaga Försäkringskassans beslut till domstol. Kontakta din lokala avdelning för hjälp med detta.

Magnus Eriksson
förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd. Expert på sjukförsäkringsfrågor, arbetsskador och livränta