SVAR: Frågan är om din nuvarande arbetsgivare har kollektivavtal eller inte. Om det finns ett kollektivavtal är nästa fråga vilket avtal som gäller på arbetsplatsen. Något som också kan ha betydelse är vad som står i ditt enskilda anställningskontrakt. För att du ska kunna få ett korrekt svar råder jag dig att ta kontakt med din fackliga företrädare eller din sektion på orten där du bor.