SVAR: I de centrala avtalen finns ingen reglering kring risktillägg och således inte heller några kriterier för hur man skulle kunna få ett sådant. Av din beskrivning att döma har ni ett arbetsmiljöproblem. Finns det då risk för ohälsa är det ert skyddsombud som ska titta på förhållandena tillsammans med arbetsgiv­aren, som då ska vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen.