I tisdags var det dags för hemtjänstföretaget Jomes före detta vd att för andra dagen förhöras i den stora bedrägerirättegången om fusk inom Södertäljes hemtjänst.

Åklagarna fortsatte att pressa den åtalade kring det fall där en anställd påstår att hon har arbetat i sina söners ställe. Sönerna menar också att de inte har arbetat. Åklagarna har bevis för att sönerna befann sig på Gotland under sommaren 2013, samtidigt som de fått lön och enligt Jomes vd har arbetat. Men i tisdags erkände Jomes vd för första gången att hon känt till att de inte jobbade under sommaren 2013.

– Under sommaren får jag veta att hennes söner inte ska jobba under sommaren och sedan komma tillbaka till hösten. Det var svårt att ta in vikarier, så XX (sönernas mamma, reds.anm.) ordnade det. Jag vet inte vilka hon har fått hjälp av för att utföra hemtjänsten, säger Jomes vd.

Åklagaren påpekade då att det är löner som har redovisats till Skattemyndigheten för personer som inte har arbetat.

Jomes vd menar dock att hon inte tyckte att det gjorde så mycket, så länge som hemtjänsten utförts.

– Det viktiga för mig var att brukarna fick sina insatser och den hjälp de behövde. Det kanske inte gick rätt till, jag borde kanske varit tuffare och sagt att jag vill ha namn och personnummer på de som jobbat. Det var fel gjort av mig.

Påståendet att hemtjänsten ändå har utförts verkar bli en viktig del av försvarets strategi. Flera gånger under tisdagen återkom Jomes vd till att det viktigaste är att insatserna utförts, inte av vem. Samma argumentation har använts i uppmärksammade mål som gäller assistansfusk. I ett fall gick domstolen på den linjen och friade de åtalade.

I det här fallet menar dock åklagarna att de har bevis för att hemtjänsten inte har utförts, av någon. Det är dels brukare och anhöriga som säger att de inte har fått någon hemtjänst, dels spaningsfilmer som visar att brukarna inte tar emot hjälp och klarar saker som de inte ska klara enligt sina biståndsbeslut.

Jomes före detta vd erkände också efter att ha pressats av åklagarna att hon vid ett tillfälle uppmanat en av sina anställda att ljuga för kommunens tjänstemän. I ett avlyssnat telefonsamtal instruerar hon den anställde att vid besök från kommunen säga att hon inte var den enda som jobbade för brukaren – trots att det var så.

Åklagaren: Uppmanar du henne att ljuga?

– Jag vet inte.

Åklagaren: Gör du inte det?

– Jo det kanske jag gör. Det borde jag inte ha gjort.

Varför gör du det?

– Arbetstidslagen.

Åklagaren: Du inser att ni bryter mot arbetstidslagstiftningen och vill inte att det ska komma fram vid kommunens kontroller och därför uppmanar du henne att ljuga?

– Jag är osäker på om vi bryter mot arbetstidslagen eller inte.

Hon erkänner också att hon gjort i ordning fiktiva scheman inför kontroller från kommunen. Anledningen påstår hon ha varit att det inte fanns skriftliga scheman utan att allt fanns i hennes huvud. En person som är schemalagd säger att han aldrig har arbetat för Jome. Jomes vd menar att han var anställd som ”konsult” som hon kunde ringa om hon hade medicinska frågor eftersom han var sjuksköterska. Anledningen till att han schemalades var att hon försökte ”visualisera” hans arbetstid. Även i övriga fall menar åklagarna att de scheman som finns inte stämmer överens med vilka som har arbetat.

Angående de avlyssnade telefonsamtal där personal ringt runt till personal och anhöriga och instruerat hur de ska bete sig när kommunen gör kontroller, säger hon att det bara handlar om att informera och att se till att brukarna visar sina verkliga behov.

– Det är viktigt att de är tydliga med sina behov, varken mer eller mindre. Kommunens granskning gjordes för att man ville få en budget i balans, det framgår i daganteckningar, säger Jomes före detta vd.

Hon återkommer flera gånger under rättegången till hur hemskt kommunen betedde sig mot de äldre när de drog ner antalet timmar och att många hade mycket större behov än kommunen erkände. När hon tillfrågas varför hon i telefonsamtal har sagt till folk att de måste vara på sin vakt och uppmärksamma inför kontrollerna, säger hon att det är felöversatt.

– Ni får gärna be en annan tolk titta på det.

32 personer står åtalade misstänkta för grova bedrägerier mot Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen. 21 av 140 rättegångsdagar är avklarade.