Det är lägstadagarna i föräldrapenningen, de som ger 180 kronor per dag före skatt, som Strandhäll vill begränsa.

– Vissa grupper av kvinnor på arbetsmarknaden kan dra ut på föräldraledigheten under väldigt lång tid. Andra som har sämre förutsättningar får ta ut allt på en gång, säger Strandhäll till Dagens Nyheter.

Tanken är att dagarna inte som i dag ska kunna tas ut i anslutning till de den ordinarie föräldraledigheten, utan reserveras för att ha till hands när till exempel förskolan är stängd. Målet är bättre jämställdhet. Väldigt få pappor tar ut dagarna med låg ersättning.

I dag presenterar samtidigt den statliga Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, sina förslag till regeringen. Delegationen, som bland annat består av LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, föreslår bland annat att rätten att gå ner i tid 25 procent för småbarnsföräldrar, skärs ner till 12,5 procent per förälder. Tanken är att inte bara ansvaret för barn ska fördelas mer jämlikt, utan att också frånvaron från arbetet ska bli jämnare mellan könen.

Vad säger du till de kommunalare som tycker att det här förstör deras möjligheter att jobba mindre när barnen är små?

– Jag säger att de får samma möjligheter som i dag men de får dela det med sin gubbe. Det finns en kraftig deltidsnorm hos många arbetarkvinnor. Vi gör allt vi kan för en heltidsnorm, säger LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson.

Han påpekar dock att förslaget främst riktar sig till tjänstemannagrupperna eftersom arbetarkvinnor redan i så hög grad har ofrivilliga deltidstjänster.

– Man har prövat det här i staten och det har fungerat. Där har både pappan och mamman gått ner i tid.

Thorwaldsson, som för tio år sedan utredde föräldraförsäkringen åt den dåvarande regeringen, gör dock tummen ner till Annika Strandhälls förslag att korta ner tiden med föräldrapenning. Han vill i stället se en extra månad med det högre ersättningsbeloppet.

– Jag har aldrig delat den uppfattningen att föräldraförsäkringen är för lång. De flesta föräldrar vill inte sätta barnen på dagis förrän de är 18 månader.  För medel och höginkomsttagare är det inga problem för de har råd att dryga ut ledigheten, men arbetares barn börjar tidigare för föräldrarna har inte har den möjligheten.

Utredningen föreslår vidare att fem månader binds till varje förälder, istället som dagens två. Regeringen har nyligen bestämt att man vill ha tre månader som är reserverade till pappan eller mamman. Ett annat förslag är att två av ersättningsmånaderna ska kunna tas ut av någon annan än mamman eller pappan.

På fackförbundet Vision, som företräder tjänstemän inom kommun och landsting, tycker man att förslagen ligger för långt från arbetslivet.

– Jag hade hoppats att Delegationen för jämställdhet i arbetslivet skulle bidra till att lösa problemet med att arbete i yrken, branscher och sektorer som traditionellt utförts av kvinnor värderas lägre än arbete som traditionellt utförs av män, säger ordförande Veronica Karlsson i ett pressmeddelande.