Det var i helgen som en film spreds som visar hur en busschaufför blir illa behandlad av biljettkontrollanter i Göteborg. Han var på väg tillbaka till bussdepån i sin uniform efter att ha avslutat ett arbetspass och krävdes ändå på biljett. Trots att han visade sitt förarkort så blev han gripen och nedbrottad av biljettkontrollanter och väktare.

Händelsen har fördömts av såväl Kommunal som bussförarens arbetsgivare Transdev, Västtrafik och företaget som utför biljettkontrollerna, G4S. Och nu skriver Västtrafik i ett pressmeddelande att de säger upp avtalet med G4S.

– Vi anser att G4S brutit mot de avtalade kraven på utförandet av tjänsten. Mot den bakgrunden hävs avtalet med omedelbar verkan, säger Lars Backström, vd för Västtrafik, i pressmeddelandet.

Det som händer på filmen är oacceptabelt, säger Västtrafiks chef för försäljning och marknad, Maria Björner Brauer, i pressmeddelandet.

– Det går stick i stäv med våra värderingar och det arbetssätt som vi byggt upp för den nya biljettkontrollen. Så här behandlar vi inte våra kunder eller kolleger, säger hon.

G4S har utfört biljettkontroller i Göteborgs kranskommuner och i övriga regionen. Vissa busslinjer har gått genom stan, men merparten av Västtrafiks kontroller utförs av Securitas.