KA har tidigare skrivit om problemen som allt fler kommuner ser med anhöriganställningar inom hemtjänsten. Det handlar bland annat om att det är dålig insyn i anställningarna, att många har dålig arbetsmiljö och att beroendeförhållandet kan göra att vare sig den anställde eller brukaren vågar säga ifrån om något är fel. Många kommuner har redan infört ett förbud mot anhöriganställningar. Nu är det Stockholms tur, skriver DN.

– Vi har starka indikationer på att anställda utnyttjas och att de äldre inte får den vård de har rätt till, säger äldreborgarrådet Clara Lindblom (V), till DN.

Hon säger att de har vetat sedan länge att anhöriganställda i stor utsträckning saknar utbildning och möjlighet till kompetensutveckling och att det brister i den sociala dokumentationen. Det finns indikationer på att anhöriganställda jobbar nästan dygnet runt, sju dagar i veckan, och att de inte får avtalsenlig lön eller semesterersättning.

Förbudet som träder i kraft den 1 januari 2016 innebär stopp för nyanställningar både för anhöriganställda och objektanställda, som innebär att man bara jobbar åt en brukare. Ofta är det just anhöriga som gör det.

Totalt arbetar cirka 700 personer i Stockholms stad som anhöriganställda,ofta i företag som är inriktade just på anhöriganställningar. Som KA har skrivit tidigare är det en lönsam affär, eftersom kostnaderna för kringtid, vidareutbildning och arbetsledning är låga.

I det uppmärksammade fallet med misstänkta bedrägerier inom Södertäljes hemtjänst, där 32 personer står åtalade, möjliggjordes fusket till stor del av att det skedde inom anhöriganställningar.