Forskningen har hittat flera arbetsmiljöfaktorer som kan bidra till att du blir utmattad:

  • Små möjligheter att påverka sin arbetssituation i kombination med för höga krav.
  • Bristande medmänskligt stöd.
  • Mobbning eller konflikter.
  • Hög press men liten belöning.
  • Osäker anställning eller att arbetsplatsen hotas av nedläggning.

Källa: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2014