Ta täten är en ny bok som Kommunal gett ut. Den riktar sig till alla politiker i Sverige som bestämmer över kommunalarnas vardag. En bok som fokuserar på att de faktiskt är arbetsgivare och som är fylld av råd om och argument för varför de borde vara måna om bra anställningsvillkor för sina anställda. Satsningar på färre visstider, heltider och nej till delade turer är råd som återkommer.

– Oavsett om man pratar om jämställdhet, bemanning, ekonomi eller status så har frågor som heltid eller visstid betydelse, säger Annelie Nordström, ordförande Kommunal och en av initiativtagarna till boken.

Boken kommer att spridas till politiker i alla kommuner i Sverige och började delas ut till alla ledamöter på Socialdemokraternas kongress.

– I flera år har vi talat om hur dåligt det är. Vi har satt den bilden, men ska man få kraft att göra något åt det måste vi skingra maktlösheten och skapa hopp om att det är möjligt att förändra. Det här är ett sätt att göra det.

Ett annat sätt var att påverka själva besluten på Socialdemokraternas kongress. Till den hjälpte man kommunalare som är aktiva i Socialdemokraterna att skriva motioner om att införa en socialdemokratisk personalpolitiskplattform

– Så systematiskt har vi inte arbetat tidigare. Det tror jag är första gången. Det gav ju utdelning också, säger hon.

Resultatet som hon är nöjd med är att S-kongressen beslutat att det blir en personalpolitisk plattform. Nu gäller det att se till att det verkligen påverkar kommunalarnas vardag också.

– Man pratar om personalen som sin största resurs, men så funkar det inte i praktiken. Varken på SKL eller ute i kommunerna och landstingen, säger Annelie Nordström och menar att man kommer att följa upp vad som blir av de här besluten.

– De kommuner där det finns en majoritet kommer vi att ställa mycket högre krav på, säger hon men vill återkomma senare om hur de ska göra det.