Vad innebär det att vara ungdomsombudsman?

– Jag ska säkerställa att riktlinjerna som förbundet tagit fram implementeras på rätt sätt hos varje avdelning, så att det blir som en röd tråd i hela landet. Det handlar bland annat om att de som ska hålla på med ungdomsverksamhet och skolinformation ska vara under 30. Vi ska också ha regionala ungdomskonferenser och försöka komma igång med en central ungdomsgrupp.

Varför finns det ett behov av en ungdomsombudsman?

– Att vara ung i dag på arbetsmarknaden är annorlunda jämfört med hur de var för tio år sedan. Mitt jobb blir att visa den här bilden och säkerställa att vi arbetar för unga. Jag blir som en mellanhand mellan förbundet och avdelningarna. Vi vill få fler unga engagerade, men de har lite svårt att ta plats.

Vad har du för bakgrund?

– Jag är undersköterska och har jobbat inom äldreomsorgen i Skellefteå kommun. Jag har varit fackligt engagerad i fem år och har varit bland annat arbetsplatsombud, ungdomsansvarig och skolinformatör. Det började med att det var dåligt på arbetsplatsen när jag var timvikarie. Sen gick jag LO:s grundutbildning och blev mer engagerad och kände att vi måste informera unga mer om facket.

Varför tror du att du fick jobbet?

– Det är svårt att säga men jag tror att de tycker att jag har insyn i vad det innebär att vara ung. Och jag har erfarenhet som visstidsanställd och att vara ung på arbetsmarknaden i dag.