Historierna om hur människor lockats till Sverige med löfte om jobb, för att väl på plats få helt andra villkor, är många. LO kräver sedan en tid tillbaka att anställningsavtal som tecknas innan en person kommer till Sverige blir rättsligt bindande. I dag är det möjligt för en arbetskraftsinvandrare att skriva på ett kontrakt som sedan visar sig vara värdelöst.

Nu öppnar regeringen för att ändra reglerna. Inom några dagar kommer justitiedepartementet att presentera ett utredningsdirektiv som ska utreda hur sådana avtal kan bli rättsligt bindande, skriver Dagens Nyheter.

– Syftet är att de löften som ställs i utlandet ska vara rättsligt bindande när man kommer till Sverige, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) till DN.

Han säger också att facket har en viktig roll att spela i kontrollen på arbetsmarknaden.

– Om man bryter ned och försvagar fackföreningsrörelsen blir tillsynen över oseriösa arbetsgivare sämre. Här måste vi både från myndigheternas sida och från fackföreningarnas sida stärka kontrollen, säger Morgan Johansson till DN.

Även LO ser över fler möjligheter att komma åt utnyttjandet av migrantarbetare. Enligt LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är det inte ovanligt att det är samma ligor som jobbar med prostitution och arbetare.

– Vi tittar just nu på ett förslag inom LO att vi skulle kunna applicera traffickinglagstiftningen på de som luras att komma hit. Jag ska inte säga att det är slavarbete, men det är ju vanligt att man får jobba för 2000-3000 i månaden, säger Karl-Petter Thorwaldsson till DN.

Han säger också att Arbetsmiljöverkets minskade resurser är ett problem.

– Myndighetskontrollen för arbetsmiljö och skyddsinspektion har nästan försvunnit. Det gör att man inte se missförhållanden.