Det här började för att man skulle ta bort delade turer. Men i stället har ni infört 12-timmarspass, med två raster på en timme, så att folk ändå måste vara på jobbet från åtta på morgonen till åtta på kvällen. Varför har ni gjort så?

– Lösningarna ser olika ut beroende på vilken arbetsplats man har. En del har gjort långpass, andra har förkortat nattpassen. Och det är ju helt enkelt för att vi ska säkerställa att vi har personal när verksamheten har behov.

Vad var anledningen till att man ville få bort delade turer?

–Det var ju att få bort de här långledigpassen på eftermiddagen. Nu blir det ju inte ett 8-21-pass. Men alla har inte långpass i samma utsträckning. På något boende har man till exempel valt att ta extra helgpass.

Du säger att nu har man inte 8-21-pass, men man har ju 8-20-pass?

– Jo.

Är det så stor skillnad?

– Ja jag tycker att skillnaden blir ju då att man har kortat den här långa tiden på eftermiddagen.

Poängen med att ta bort delade turer är väl just att man ska slippa få hela dagen vikt till jobbet. Det har ni ju kvar om man jobbar 8-20, med två raster på en timme där man inte hinner lämna jobbet. Vad är förbättringen för de som jobbar?

– Vi har inte hunnit testa det här under så lång tid ännu. Jag tycker att det är viktigt att man testar och utvärderar innan vi säger om det är bra eller dåligt. Men individerna tycker ju olika, en del tycker att det är okej och andra inte. Precis som med delade turer.

Enligt Kommunal är det ett antal personer som har sagt upp sig från fasta anställningar för att de inte orkar jobba de här passen som ni har infört. Är inte det en extremt tydlig signal om att det här inte fungerar?

– Det är klart att det inte är optimalt, och att det är något vi följer och utvärderar. Men vi har testat det här för kort tid som sagt.

Kommunals skyddsombud säger att hon och hennes kolleger är oerhört trötta, att ”när man kommer hem är man inte en människa” . Hur tycker du att det låter?
– Det låter ju inte bra naturligtvis. Det är ju en upplevelse som den här personen har och sådana gånger tycker jag att man ska ett samtal med sin chef.

En annan sak som tas upp i 6:6a-anmälan är att ni lägger över ansvaret på de anställda att lösa schemaläggningen, och att det är ett sätt att smita från arbetsmiljöansvaret.

– Jag tycker inte att det stämmer. Det handlar mer om att man vill jobba med delaktighet. Sen om gruppen inte själv har några idéer eller vill bistå med idéer, då tar ju arbetsgivaren sitt ansvar och kommer med en lösning.

Kommunal menar att ni inte lyssnar på personalen och genomför förändringar utan att informera. Det är väldigt olika verklighetsbilder. Vad ska ni göra åt det?

– Vi kommer att följa det här och utvärdera processen och de olika sätten som man har löst schemat för att avskaffa delade turer. Första utvärderingen ska vi göra till hösten, på de boenden som har jobbat med det här under en längre tid.