Att öppna en ny bok av den finlandssvenska poeten Eva-Stina Byggmästar är som att ge sig själv en överraskning. Särskilt när det visar sig att ”I tvillingarnas tecken” består av dikter skrivna till två andra poeter, nämligen Marilyn Monroe (vars dikter häromåret publicerades i boken ”Fragment”) och Emily Dickinson.

Liksom många av oss relaterar diktjaget till Monroe, som skriver dikter om det som ”stiger upp ur det bultande människohjärtat”, för att ta en rad där Byggmästar talar med Monroes språk. Byggmästar skriver som ingen annan om kärlek, glädje och sköra saker, och drar sig inte för att slänga ur sig några utropstecken. En ren och skör njutning!