Försöket har pågått sedan andra februari i år, och innebär att anställda på äldreboendet jobbar cirka sex timmar om dagen, men har lön för åtta timmar.

Nytt är att även undersköterskor på ortopedakuten på Mölndals sjukhus får ta del av arbetstidsförkortningen, enligt GT.