På tisdagen röstades allianspartiernas tillkännagivande om en ny utredning om vinster i välfärden igenom i Finansutskottet med hjälp av Sverigedemokraterna. I praktiken innebär det inte att regeringen måste ge upp den utredning som tillsattes i mars – det finns ingen skyldighet att följa tillkännagivanden. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) säger att de kan tänka sig tilläggsdirektiv.

– Vi kommer att analysera tillkännagivandet och finns det några frågeställningar som inte ingår i utredningens uppdrag så är vi beredda att lägga tilläggsdirektiv. Vi är inte rädda för några frågor. Men det som är helt uteslutet för vår del är att utestänga frågor, säger Ardalan Shekarabi till Kommunalarbetaren.

Han kan inte svara på vad ur tillkännagivandet som han skulle kunna tänka sig att inkludera i utredningen, men säger att flera av Alliansens förslag är sådant som redan har utretts av Ägarprövningsutredningen och är ute på remiss nu.

– Men identifierar vi frågor som varken har utretts eller ingår i den nuvarande utredningen, då kommer vi att säkerställa att de kommer med i arbetet, säger han.

Ardalan Shekarabi tycker att det är anmärkningsvärt att alliansen i sitt förslag inte nämner de frågor som handlar om personalens villkor, som bemanning.

– De är helt frånvarande och det förvånar mig, för man kan inte tro att välfärdens kvalitet kan höjas utan att man säkerställer goda villkor för medarbetarna.  Dessutom är det en viktig del av kostnaderna i välfärden, så den potentiella risk som finns mellan resursanvändning och vinstutdelning handlar ju oftast om att det finns en risk att man drar ner på antalet medarbetare för att göra vinsten större, säger han.

Även om det här inte har någon större betydelse för utredningen, så måste ni ju få med er partier över blockgränsen den dag som den är klar och ni har ett förslag. Pekar inte det här på att det kan bli svårt?

– Nu är vi i första fasen, att utreda frågorna. Nästa steg är att ha lagförslag på bordet. Utifrån de förslagen kommer vi också att föra samtal med alla demokratiska partier som är intresserade av att ansvar. Vi vill ju arbeta brett politiskt för att hitta långsiktiga lösningar.

Men nu har ju Alliansen och Sverigedemokraterna underkänt er utredning och gjort så här i stället för att komma och prata med er. Tyder inte det på att ni är ganska långt från att komma överens?

– Regeringen kan ändå inte ha en annan inställning än att vi är beredda att samtala när vi har förslagen på vårt bord. Det är klart att jag gärna hade sett ett annat klimat, där vi hade kunnat föra samtal över blockgränserna, säger Ardalan Shekarabi.

KA har sökt Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson, men han har inte återkommit.