Boken bygger på den sanna historien om några människors livsöden under andra världskriget.

Tre barn föds under de svåraste tänkbara förhållanden då deras mammor sitter fängslade i koncentrationsläger. Boken är smärtsam, ibland nästan svår att mäkta med att läsa, på grund av de fasor den beskriver. Men den är viktig därför att den berättar om de mest utsatta under kriget, de gravida kvinnorna och deras umbäranden i lägren och de få barn som överlevde och deras historia.

Språket har en del övrigt att önska och översättningen likaså, men researcharbetet är omfattande och imponerande och det är en viktig historia som berättas. Kvinnorna och barnens.