Varslet gäller stridsåtgärder från den 15 juni. Det omfattar blockad mot all form av tjänstgöring på tid utanför ordinarie beredskapsschema, blockad mot övningar utanför ordinarie beredskapsschema och blockad av materielvård med undantag för personlig säkerhetsutrustning.

Dessutom varslas om blockad mot återtagande av slang som använts vid räddningstjänstuppdrag samt blockad av allt arbete förutom räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag.

BRF kräver att deltidsbrandmännens ersättningar ska komma i kapp andra kommunanställda lönemässigt och förbundet vill ha flexiblare arbetstidsavtal med möjlighet till lokalt anpassade schemalösningar.

Trots medling har BRF inte lyckats komma överens med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta som är en arbetsgivarorganisation för kommunalförbund och bolag som tillämpar kommunala avtal.

BRF organiserade tidigare enbart deltidsbrandmän, men sen tio år tillbaka organiserar de även heltidsbrandmän som är missnöjda med Kommunal.