I flera rapporter har Kommunal granskat välfärden och förhållanden i hemtjänsten. Rapporterna har ofta belyst effekter som synts i arbetsmiljön. Nu har man valt en annan väg. Kommunal sticker ut hakan och föreslår ett helt nytt sätt att organisera hemtjänsten i Sverige. Ett sätt som man menar ska ge de anställda bättre förutsättningar att utföra sitt arbete på ett bra sätt och de äldre en ökad valfrihet. Rapportförfattarna menar att man behöver tänka nytt i grunden eftersom dagens hemtjänst är uppbyggt på ett system med new public management som inte är anpassat till äldres behov i verkligheten.

– Man bestämmer hur lång tid det ska ta att duscha men har inte alls tagit hänsyn till omsorgsrelationen, säger Anna Werkelin Ahlin en av kommunals fyra utredare som arbetat fram rapporten.

De föreslår bland annat att man till skillnad från i dag organiserar hemtjänsten i team som kortar avstånden mellan de grupper som ger vård och omsorg.  Att samarbetet med biståndspersonalen förbättras. Att man satsar på kompetenshöjning av undersköterskor samt inför en yrkeslegitimation.

– Hemtjänstpersonalen måste få handlingsutrymme, säger Anna Werkelin Ahlin och menar att de behöver tillräckligt med tid, kontinuitet och flexibilitet för att få det.

Hennes kollega i utredningen Oskar Taxén menade att hemtjänstpersonalen tydligt märker det i sitt arbete.

– Hälften vi frågat svarar att de dagligen inte hinner med sitt arbete, säger han.

En viktig anledning till det är att det finns för lite pengar i äldreomsorgen. Det var något som både rapportförfattare och deltagarna i det efterföljande seminariet var överens om.

– Det måste få kosta, sa Annelie Nordström, ordförande Kommunal.

Ardalan Shekarabi, S, civilminister hade inga klara besked om ekonomin men menade att Kommunals utredning är intressant för framtiden. Han menade att man i dag har för stort fokus på att allt ska gå att mäta och att ge exakta förutsättningar. Något som inte var tanken på 90-talet när socialdemokraterna själva lade grunden till dagens system.

– Då var tanken att det skulle bli mindre av byråkrati. Så har det inte blivit. Vi har förlorat tilliten till personalen i systemet, sa han och menade att det stora problemet är att man ser bland annat omsorgspersonal som några som ska kontrolleras.

Både Ardalan Shekarabi och Emil Broberg, vänsterpartiets representant i SKLs styrelse, menade att man kommer att titta på tankarna och förslagen från Kommunals rapport i sina egna utredningar om framtidens äldreomsorg.

– Det här är ett bra inspel till vår utredning som ska dra igång, sa Emil Broberg.