Vinsternas vara eller inte vara i välfärden var en het valfråga. I mars tog regeringen beslut om en utredning om välfärdsföretagen som ska vara färdig under 2016. Alliansen är inte nöjd med inriktningen på den. I dag la de fram ett eget förslag till utredning i finansutskottet. Ett förslag som innehåller bland annat riktlinjer om att utreda sanktioner mot välfärdsföretag som inte sköter sig, hur man kan göra ett redovisningssystem som är transparent och hur ideella aktörer lättare ska kunna få plats på marknaden.

I regeringsutredningens direktiv finns flera skrivningar som påminner om det här. Vad är skillnaden från ert förslag?

– Det finns en hel del saker som är likt. Men det är den väldiga fokuseringen på att stoppa vinst som kommer från Vänsterpartiet som vi inte delar, säger Ulf Kristersson Moderaternas ekonomipolitiska talesman.

Det är ett faktum att likheterna är många. I inget av förslagen nämns ordet vinst trots att det är det som debatterats. I regeringens förslag vill man säkra att ekonomiska överskott återinvesteras i företagen i möjligaste mån och skapa ett system som ger en transparent redovisning av ekonomin. Hos Alliansen nämns ingenting om återinvestering men däremot om en transparent redovisning. En annan påfallande likhet är att det i båda förslagen förs fram att både verksamheterna i kommunal regi och den som bedrivs av företag behöver förbättrad kvalitetskontroll.

– Där kan man lära sig mycket från finansmarknaden. Det finns åtgärder där som borde kunna tillämpas, som viten eller tvångsförvaltning av verksamheter som inte sköter sig, säger Ulf Kristersson.

Han menar också att det vore bra om det fanns en större kontroll på alla som sitter i ledningen för verksamheter inom välfärden oavsett vem som driver dem.

– Man kan ju inte pröva kommuners lämplighet som ägare, men däremot kan man ställa krav på ledningen. Där går det att ställa samma krav på företag och kommunala verksamheter.

Vad skulle det kunna vara?

– En allmän prövning av lämplighet och grundutbildning skulle man kunna ha. Dokumenterad kunskap låter rimligt. Det borde också kunna påverka när verksamheter köps eller säljs.

Nu återstår att se om förslaget går igenom. Det presenterades i finansutskottet under torsdagen men bordlades.  Det troliga är att frågan tas upp igen vid nästa möte den 26 maj. I finansutskottet sitter representanter för alla riksdagspartier och Alliansen måste få majoriteten med sig för att det ska bli en utredning. Det innebär att antingen SD eller något av regeringspartierna måste stödja det. Ulf Kristersson utesluter inte någon av möjligheterna.

– Vi tror ju att regeringen skulle kunna göra överenskommelser med alliansen, men inte om Vänsterpartiet ska vara med också. Det här är inte oproblematiskt för dem det förstår jag. 

Men hur ser du på att förslaget kan gå igenom med hjälp av SD?

– SD har uttryckt sig varierat i de här frågorna tidigare. Det är svårt att veta hur de röstar. Men vill de ansluta sig har vi ingenting emot det. Däremot förhandlar vi inte och söker stöd av dem.

Regeringen har just nu låga opinionssiffror och från många inom industrin höjs röster om decemberöverenskommelsen bör brytas. Det är ingenting som påverkat att Alliansen lägger det här förslaget nu enligt Ulf Kristersson.

– Helt ärligt så är det inte så. Det här är ett förslag jag arbetat med länge, säger han.