LO och Svenskt Näringsliv prövar förutsättningarna att ta upp förhandlingar om ett nytt huvudavtal som övergripande ska reglera spelreglerna mellan parterna på arbetsmarknaden.

Några beslut om sådana samtal är ännu inte fattade. Men LO och Svenskt Näringsliv vill träffa avtal om arbetsrätten istället för att kräva förändrad lagstiftning.

Svenskt Näringsliv vill ändra villkoren för uppsägning enligt principen sist in–först ut och företrädesrätten för återanställning.

I dag talas det om att de anställda som blir kvar eller återanställs ska ha tillräckliga kvalifikationer. Svenskt Näringsliv vill att det istället ska ställas krav om nödvändiga kvalifikationer, och att det är arbetsgivaren som får rätt att avgöra vem som är bäst lämpad för jobbet,

LO har inte velat acceptera Svenskt Näringslivs krav på förändringar.

Men nu signalerar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson en öppning i frågan.

– Ska vi kunna få förbättringar måste vi också kunna ge något, har han nyligen sagt i Kommunalarbetaren.

Den signalen gör Christer Ågren förhoppningsfull.

– Tidigare har det varit ett tabubelagt område att ens föreslå diskussioner om ändrade turordningsregler. Det känns som att tiden nu är mogen. Samhällsdebatten har förändrats.

Både Christer Ågren och Torbjörn Johansson är försiktiga med att dra slutsatser av vad sådana förhandlingar kan leda fram till. Men de är överens om att det kan komma att bli en byteshandel, arbetsgivarna får vad de vill ha och facken får vad de önskar.

För LO:s del handlar det blanda annat om att begränsa visstidsanställningarna och att öka tryggheten för dem som har tillfälliga jobb, bland annat genom att de liksom fast anställda omfattas av omställningsavtal med hjälp till kompetensutveckling och stöd för att söka nya jobb vid uppsägning.

LO och Svenskt Näringsliv har enats om att kartlägga hur vanligt det är med visstidsanställningar och hur dessa används. LO hävdar att visstidsanställningarna ökar och att de missbrukas med exempelvis fler sms–anställningar istället för att anställa på fast tjänst.

Det är inte en bild Christer Ågren känner igen.

– Genom att göra en gemensam kartläggning kan vi få en gemensam bild av hur verkligheten ser ut. Utifrån det kan vi försöka analysera om det är några problem som måste lösas. Jag tror att detta är en bra start för eventuella samtal, sedan får vi se vad detta kan leda till i framtiden, säger han.