Det finns 78 kommuner i Sverige som har färre än 10 000 invånare. I 60 av dem är var fjärde invånare över 65 år gammal. Det ställer stora krav på äldreomsorgen, men ger lite skattemedel att betala den med.

Skillnaderna ska utjämnas med den kommunala utjämningsskatten, det som i folkmun kallas Robin Hood-skatt, men i många fall räcker inte det. Dorotea är ett tydligt exempel på det. De är en av de kommuner som får mest pengar den vägen. De är också en av de kommuner i Sverige som har högst skatt. I Dorotea är skattesatsen 36 kronor och 40 öre på en tjänad hundralapp, i Solna som har lägst skatt är den 30 kronor. Trots det är ekonomin för Dorotea kommun knapp.

– Vi klarar det som är lagstadgat. Det är vårt mål. Men vi går på marginalen, säger Kjell Brickman, som är tillförordnad social­chef.

I flera år har socialförvaltningens budget legat still på 72 miljoner kronor.

– Det lutar åt att politikerna vill att vi ska ha samma budget nästa år. Men redan i år är vi uppe i 85 miljoner kronor när vi räknar. Och om regeringen beslutar om höjd bemanning på äldreboenden… Jag vet inte vad vi ska ta av. Redan i dag har vi exempelvis för få demensplatser.

Kjell Brickman tror inte att ekonomin kan lösas inom kommunen.

– På sikt tror jag inte att det finns någon annan väg än att slå samman små kommuner som Dorotea. Men även om vi gör det så har vi problemen med avstånden.

En annan väg är om staten går in och garanterar en lägsta nivå för äldreomsorgen.

– I små kommuner som vår måste vi ju ha samma resurser och kompetens för att ta hand om färre personer. Även om det finns ett kommunalt utjämningssystem så hjälper inte det, säger Kjell Brickman.

På SKL känner man igen problemen från Dorotea.

– Av de svenska kommuner som har ekonomiska problem är de flesta små kommuner, säger Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom på SKL.

Hon får medhåll av SKL:s ordförande Lena Micko, S.

– Ett flertal av de små kommunerna har en vikande befolkning samtidigt som de inte har färre uppgifter att utföra. Resurs­erna räcker inte, säger hon.

Flera personer som Kommunalarbetaren har talat med i Dorotea menar att äldre­omsorgen borde skjutas till mer pengar från staten eftersom pengarna inte räcker. Vad säger du om det?

– Jag håller helt med om det.