I grannlandet Norge är det få som arbetar deltid mot sin vilja. NRK rapporterar att det rör sig om bara 70 000 personer enligt en ny studie gjord av forskaren Leif Moland.

Trots det är det en viktig jämställdhetsfråga. Enlig Moland är andelen kvinnor som arbetar deltid ofrivilligt tre gånger högre än männen. Hela 73 procent av dem är kvinnor.